Thuiszorgtherapie


Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een oefentherapeut die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze thuiszorgtherapeut heeft als doel om  vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn werk ik in teamverband samen  met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de Buurtzorg, ergotherapeut, huisarts, etc.
Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patienten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL- training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan ik als thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden.

Ik vind het een uitdaging om op een creatieve manier oplossingen te bedenken om de zelfstandigheid te behouden/vergroten. Dit doe ik vanuit een passie voor de medemens. Door de zelfredzaamheid te vergroten breng ik de cliënt naar meer vitaliteit en hoop een bijdrage te geven aan zijn levenslust. Dit voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en palliatieve zorg.