Directe Toegankelijkheid

Vanaf 1 juli 2008 kunt u zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de oefentherapeut Cesar!

Wat is Directe Toegankelijkheid Oefentherapie?
Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten Cesar zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt/patiënt die zich heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut in een tijdsbestek van 10 minuten zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling. Over de uitkomst van de screening wordt door ons altijd gerapporteerd naar uw eigen huisarts. Indien u hier geen toestemming voor geeft, zullen wij geen screening afnemen of verder onderzoek doen!

Voor alle duidelijkheid:
‘directe toegankelijkheid’ is dus niet hetzelfde als ‘direct aan de beurt zijn’. DTO versnelt weliswaar de kans op oefentherapie, maar inplanning blijft noodzakelijk. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de oefentherapeut alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk met de screening en evt. daaruit voortvloeiende behandeling te kunnen beginnen.